Hem
hsb_brf_fredriksdal_001
hsb_brf_fredriksdal_002
hsb_brf_fredriksdal_003
hsb_brf_fredriksdal_004
hsb_brf_fredriksdal_005

Välkommen till Brf Fredriksdal

Vi i Brf Fredriksdal värnar om gemenskap och ett trivsamt boende. I bostadsrättsföreningen är det många familjer
som ska trivas tillsammans vilket innebär att man måste visa hänsyn grannar emellan.
Med en ömsesidig respekt och ett gott humör formar vi vårt kvarter som bygger på trivsel, trygghet och samhörighet.

Senaste nyheter från Brf Fredriksdal

FREDRIKSDALSBLADET

Våra fasader och tak är i stort behov av renovering. Styrelsen håller i samarbete med en arkitektfirma på att undersöka vilka ändringar vi får lov att göra med våra fasader. Takpapp skall bytas med tanke [...]

Garage

Då det skett en del bilbränder i våra närområden därför är det viktigt att var och en kollar att portarna stängs efter in- och utfart. Man bör även hålla koll på att inga obehöriga vistas [...]