Hem
hsb_brf_fredriksdal_001
hsb_brf_fredriksdal_002
hsb_brf_fredriksdal_003
hsb_brf_fredriksdal_004
hsb_brf_fredriksdal_005

Välkommen till Brf Fredriksdal

Vi i Brf Fredriksdal värnar om gemenskap och ett trivsamt boende. I bostadsrättsföreningen är det många familjer
som ska trivas tillsammans vilket innebär att man måste visa hänsyn grannar emellan.
Med en ömsesidig respekt och ett gott humör formar vi vårt kvarter som bygger på trivsel, trygghet och samhörighet.

Senaste nyheter från Brf Fredriksdal

FREDRIKSDALSBLADET

UTEMILJÖN. Rabatterna vid våra pergoler är föremål för omplantering.Detta görs för att varje gård ska få sin egen prägel med växter och färger. Grillplatsen vid boulbanan ska förses med en spalje av armeringsmattor samt diverse [...]

FREDRIKSDALSBLADET

Våra fasader och tak är i stort behov av renovering. Styrelsen håller i samarbete med en arkitektfirma på att undersöka vilka ändringar vi får lov att göra med våra fasader. Takpapp skall bytas med tanke [...]