fredriksdal.hsbbrfwebb.se| hsb.fredriksdal@gmail.com

Parkering

2021-05-31

STYRELSEBESLUT ANGÅENDE PARKERINGSPLATS OCH P-HUS. Fr om 1 juni 2021 är det endast tillåtet att parkera personbilar, klass 1, på vår parkering Larmvägen 14-16, detta [...]