fredriksdal.hsbbrfwebb.se| hsb.fredriksdal@gmail.com

Varmt välkomna till våra aktiviteter våren 2020

Aktivitet Veckodag Tid Start Ledare
Bingo Varannan onsdag 14.00 20-01-22 Ann-Christin Wredström
Kortspel Måndag 13.30 20-01-20 Ann-Christin Wredström
Lättgympa Onsdag 10.00 20-02-26 Agneta Olsson
Syförening Tisdag 19.00 20-02-25 Agneta Olsson

 

 Organiserat Boulespel är ej möjligt denna sommar pga ledarbrist.

 

Styrelse 2020-01-12