fredriksdal.hsbbrfwebb.se|hsb.fredriksdal@gmail.com
BRA ATT VETA2018-10-29T12:52:43+01:00

Tillsammans äger vi och förvaltar husen där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt.
Genom att följa trivselreglerna kan såväl gammal som ung bidra till den goda gemenskapen i vår förening.
Här kommer ett urval av våra trivsel- och ordningsreglerna från informationspärmen “Värt att veta”
som delades ut i vintras.
Navigera genom att välja bokstav som ditt ärende börjar med.

A B C


 

A

                                                                                                                                                                      Upp

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning En bostadsrättshavare far upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut efter beslut av styrelsen.

[minimera]
Ansvar för lägenheten

Du har som bostadsrättshavare ett väsentligt större ansvar än en hyresgäst när det gäller till exempel reparationer i din lägenhet. Den grundläggande principen är att du har själv ansvaret för det som finns innanför din ytterdörr, men föreningen ansvarar för det som finns utanför. Undantagen från detta gäller främst den tekniska försörjningen, dvs värme, vatten, avlopp, ventilation och elektricitet.

[minimera]

B                                                                                                                                                                      Upp

Balkong

Brandfarligt gods över 10 liter får inte förvaras på balkongen eller i lägenheten. Grillning på balkong eller egen uteplats är endast tillåtet med el-grill. Balkonglådor skall av säkerhetsskäl hängas på insidan av balkongen. Du måste ha styrelsens tillåtelse och bygglov för mer permanenta förändringar som påverkar husens exteriör t.ex inglasning av balkong eller uppsättning av nät för djur eller annat ändamål. Om du vill hänga tvätt på balkongen, ordna klädstrecken så lågt ner att tvätten inte syns utifrån. Du får gärna lufta och skaka kläder mm inne på balkongen i rimlig omfattning — men du får inte piska och skaka mattor där. Det finns mattställningar på innegårdarna för detta ändamål Det är inte tillåtet att skaka sängkläder mm genom fönstren.

[minimera]
Barnvagnsrum

Dessa är avsedda för barnvagnar och rollatorer.

[minimera]
Bygga om § 41

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintlig fasad, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten annan väsentlig förändring av lägenheten. Anmälan skall lämnas skriftligen till styrelsen före arbetet påbörjas.

[minimera]

C                                                                                                                                                                     Upp

Cykelparkering

Utanför varje entre finns cykelställ, cyklarna skall ställas i dessa. Det är förbjudet att ställa cyklar i entréerna eller utanför stället. Obrukbara cyklar utan ägarnamn eller delar av cyklar tas bort vid årlig rensning.

[minimera]
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email