UTEMILJÖN.

Rabatterna vid våra pergoler är föremål för omplantering.Detta görs för att varje gård ska få sin egen prägel med växter och färger.

Grillplatsen vid boulbanan ska förses med en spalje av armeringsmattor samt diverse klängväxter.

Eftersom vi har oönskade besökare i våra pergoler på kvälls och nattetid har vi på försök släckt ner belysning i dem samma.