Efter årsstämman den 5 december har styrelsen fått ett annorlunda utseende.

Två nya ledamöter har valts in i styrelsen,vi hälsar Donna Morgan och Rawan Zeidan Abbas välkomna att arbeta i styrelsen

20191212