På grund av Coronaviruset är områdeskontoret stängt  tillsvidare from 16 mars 2020.

Fritidsaktiviteterna är också inställda tillsvidare.