På grund av rådande covid-19 pandemin är fritidsaktiviteterna tillsvidare inställda under hösten 2020.

Vi återkommer när pandemin är över, förhoppningsvis under våren 2021.

Styrelsen gm

Agneta & Ann-Christin