Då det skett en del bilbränder i våra närområden därför är det viktigt
att var och en kollar att portarna stängs efter in- och utfart.

Man bör även hålla koll på att inga obehöriga vistas i garaget.

Styrelsen den 20 augusti 2018