fredriksdal.hsbbrfwebb.se| hsb.fredriksdal@gmail.com

Parkering

2021-05-31

STYRELSEBESLUT ANGÅENDE PARKERINGSPLATS OCH P-HUS. Fr om 1 juni 2021 är det endast tillåtet att parkera personbilar, klass 1, på vår parkering Larmvägen 14-16, detta [...]

Styrelse

2020-12-10

I dessa covid19 tider har vi genomfört årsstämman genom poströstning. Styrelsen har därmed fått två nya ledamöter; Britt-Marie Holmqvist och Fijorentina Zeqiri. Vi hälsar dem [...]

Ny mailadress

2020-10-24

Vi har ändrat mailadress till hsb.fredriksdal@gmail.com Detta på grund av att comhem kommer att lägga ner sin mailverksamhet.

Nyheter

2020-08-31

På grund av Covid 19 pandemin kan vi ej hyra ut föreningslokalen. Vi kommer att återuppta uthyrningsverksamheten efter att pandemin är över. Styrelsen.

Fritidsaktiviteter

2020-08-18

På grund av rådande covid-19 pandemin är fritidsaktiviteterna tillsvidare inställda under hösten 2020.Styrelsen Vi återkommer när pandemin är över. förhoppningsvis under våren 2021. Styrelsen gm [...]

Fredriksdalsbladet

2020-04-01

Vi kommer att rengöra plattorna i våra pergolor dels under taket med högtryckstvätt. plattorna utanför ska rengöras med miljövänligt alg-borttagningsmedel. Allt för vår gemensamma trivsel. [...]

Fredriksdalsbladet

2020-03-16

På grund av Coronaviruset är områdeskontoret stängt  tillsvidare from 16 mars 2020. Fritidsaktiviteterna är också inställda tillsvidare.

Fredriksdalsbladet

2020-03-03

GDPR-lagen i bostadsrättsförening. HSB har en bra sammanfattning av vad GDPR-lagen säger. Gå gärna in på HSB:s hemsida och läs. hsbnvs.se   Högtryckstvätt av våra [...]

Fredriksdalsbladet

2019-12-12

Efter årsstämman den 5 december har styrelsen fått ett annorlunda utseende. Två nya ledamöter har valts in i styrelsen,vi hälsar Donna Morgan och Rawan Zeidan [...]

Fredriksdalsbladet

2019-12-12

Kontoret håller stängt från den 21 december 2019. Vi öppnar igen den 7 januari 2020. Vi kommer fortfarande bara ha öppet jämna veckor. Kasta inte [...]