Vi har ändrat mailadress till hsb.fredriksdal@gmail.com

Detta på grund av att comhem kommer att lägga ner sin mailverksamhet.