På grund av Covid 19 pandemin kan vi ej hyra ut föreningslokalen.

Vi kommer att återuppta uthyrningsverksamheten efter att pandemin är över.

Styrelsen.