Detta händer med vår parkering.

Bom kommer att sättas upp vid Larmvägen 16 D. Utfarten vid sophuset 12 C kommer att läggas igen.

Arbetet beräknas påbörjas månadsskiftet juni/juli 2019.

Information om in och ut passering kommer på ett separat info-blad till samtliga lägenheter.

2019-06-04