Då vi har bekymmer med att obehöriga samt ungdomar boende i vår fastighet
sitter kvällar och nätter i våra pergoler och smutsar ner, för oväsen och laddar sina mobiler.
På morgonen är det fullt av skal från nötter, ölburkar samt allmän nedsmutsning.
Vi är nu trötta på detta och har vidtagit åtgärder för att få en förbättring.
Vi har nu på försök tagit bort bänkar och bord i pergolan vid Larmvägen 16 samt så kommer vi att stänga eluttaget.

Vår förhoppning är att detta problem kommer att upphöra och vi ber er alla medlemmar att rapportera ner
till vicevärdskontorets brevlåda om ni upptäcker något som vi bör veta.

 

Styrelsen den 13 augusti 2018