Det är absolut förbjudet att ställa saker i våra gångar i källare, vindar, cykelförråd, trapphus och entréer.
Brandmyndigheten förbjuder detta.

Höstens arbete med utemiljön är i full gång.

Det råder fri parkering av bilar på Larmvägen. Detta har vi ingen möjlighet att påverka.
Om man finner detta olägligt får man själv ta kontakt med gatukontoret.

Styrelsen

170828