fredriksdal.hsbbrfwebb.se|hsb.fredriksdal@gmail.com
Felanmälan2020-04-02T12:23:13+01:00

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar får du, på egen bekostnad, göra en hel del förändringar i din bostadsrätt. Alla åtgärder som genomförs ska vara fackmässigt utförda.
Trots din rätt att göra många ändringar i lägenheten utan styrelsens tillstånd är ett gott råd att alltid rådfråga styrelsen.
De besitter ofta kunskap om föreningens hus och kan ge dig goda råd innan arbetet startar.

Felanmälan

Ansvaret för att fel åtgärdas följer föreningens stadgar och bostadsrättslagen.
Det innebär att vissa fel är bostadsrättshavarens ansvar.
Du får besked från felanmälan om det är du som kan betalningsansvarig för att åtgärda felet.

Felanmälan gör Du lättast på vår hemsida hsbnvs.se/felanmalan. Du når oss även på telefon 042-19 95 90 där kan du göra felanmälan dygnet runt.

Tänk på att utryckningar under jourtid,kan debiteras Dig som bostadsrättsinnehavare,enligt föreningens stadgar
Vid akuta fall i Era lägenheter kontaktar Ni respektive servicefirma ex.el och vvs.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email